STOKIST

Kantou

Tokyo

FREAKS STORE
TEL:0120-951-269

flower&guitar(Minatoku/aoyama)
TEL:+81 (0)3-6413-5256

BEAVER(Shibuyaku/udagawatyou)
TEL:+81 (0)3-5728-6847

Honey Salon
TEL:+81 (0)3-5410-3538(Shibuyaku/jingumae)
   +81 (0)3-6457-7037(Shinjuku/shinjuku)

Hokkaido/Tohoku


Tokai

Shizuoka

Andiamo Avanti(Hamamatsu)
TEL:+81 (0)53-456-7824

Kinki

Kyoto

JRKyotoIsetan Kaihoku(Kyoto)
TEL:+81 (0)75-342-5677

Chugoku

Okayama

nene joule(Okayama)
TEL:+81 (0)86-245-1330

Shikoku

Kagawa

Pain(Takamatsu)
TEL:+81 (0)87-822-7297

Ehime

Andante(Matsuyama)
TEL:+81 (0)89-933-2148

Kyuusyuu

Fukuoka

Mofmof (Kitakyusyu)
TEL:+81 (0)93-533-7140

WEB

Stylife